Hoe wij door optimalisatie 100% meer omzet realiseerden

Het verhaal:

Marco heeft een taxibedrijf dat zorgvervoer, luchthavenvervoer en particulier vervoer verzorgt. Ondanks dat dit liep, merkte hij dat hij vastliep. Hierom vroeg hij Sparreo om hulp.

Het probleem

Hoewel de omzet elk jaar groeit, het aantal klanten verder uitbreid en hij meer personeel in dienst in heeft, knaagt aan hem het gevoel dat hij geremd wordt door knelpunten in zijn onderneming. Er is iets, maar hij kan er de vinger niet op leggen. Door de onzekerheid stelt hij daarom beslissingen uit, wacht met verdere investeringen en heeft zijn marketing op een heel laag pitje staan.

Hij wil onze ondersteuning om die onzekerheid te laten verdwijnen en weer actief aan verdere groei te gaan werken.

De oplossing

Optimalisatiespecialist Dennis Stad is met Marco aan de slag gegaan. Samen zijn ze tot de volgende acties gekomen:

Stap 1. Analyse van de geldstromen

We hebben een analyse van de geldstromen binnen zijn organisatie gemaakt. Hieruit bleek dat een groot deel van zijn uitgaande stroom vóór binnenkomende lag. Door de overeenkomsten met afnemers aan te passen is de betalingstermijn aanzienlijk verkort. Ook zijn de voorwaarden voor termijnoverschrijdingen bij betalingen opnieuw opgesteld. De klanten zijn hierover direct geïnformeerd. Hoewel Marco een zeer service gerichte ondernemer is, is hij zich nu meer bewust van afspraken vastleggen. Tenslotte zijn de maandelijkse verplichtingen van zijn onderneming allemaal verplaatst naar de laatste week van de maand. Nu liggen bijna alle inkomsten vóór zijn uitgaven.

Stap 2. Nalopen rittenregistratie van de chauffeurs

Alle ritten van de chauffeurs zijn over verschillende maanden bekeken. Hieruit is gebleken dat er tijd verloren gaat tussen ritten. Er is een nieuwe rittenregistratiesysteem aangekocht die rekening houdt met de locatie van de chauffeur en de volgende geboekte rit. Ook zijn de werktijden van de chauffeurs aangepast om de bezetting aan te kunnen passen aan pieken in de week.

Stap 3. Uniformeren contracten

Personeel heeft verschillende contracten en verschillende voorwaarden waardoor het moeizaam is om algehele veranderingen in organisatie en planning te implementeren. Hierop is het personeel geïnformeerd over de huidige situatie en de groeiplannen van de onderneming. Het personeel is uitgelegd wat de voordelen van de groeiplannen zijn. Op basis hiervan zijn de contracten uniform gemaakt.

Stap 4. Gespreide betalingen voor nieuwe auto's

De uitbreiding van het wagenpark is noodzakelijk, maar vraagt om een grote investering. Met Marco zijn meerdere leveranciers benaderd. Zij zijn geïnformeerd dat we een vergelijkingsronde doen én dat hij gespreid wil betalen. Tegen lagere lasten en met gespreide betaling zijn inmiddels de nieuwe auto’s in het bedrijf gekomen en er volgen nog meer.

Stap 5. Uitbreiding online marketing

Om de naamsbekendheid te vergroten moest er vooral in online activiteiten worden geïnvesteerd. Er zijn twee websites gemaakt: één voor zorgvervoer en één voor luchthaven- en particulier vervoer. In de laatste moet online gereserveerd en betaald worden om de reservering definitief te maken.

Behaalde resultaten

Volledige controle over de geldstromen en opbouw van werkkapitaal.

Omdat er nu weer tijd ontstond om te focussen op groei heeft hij een nieuwe opdracht gekregen die zijn omzet met meer dan 100% doet stijgen.

Uitbreiding wagenpark met lagere kosten en betere spreiding hiervan.

Planning van auto’s en personeel is effectiever ingericht minder tijdverlies en personeelskosten.

Wil jij ook kosten besparen en je omzet verhogen door bedrijfsoptimalisatie?