Door middel van een financieel plan inzicht gecreëerd en een perfect passende financieringsmix gevonden

Het verhaal:

Lot heeft een eigen kledinglabel genaamd Spooq en had het idee dat ze financieel onvoldoende inzicht had in de geldstromen van haar onderneming. Dit wilde ze veranderen en nam daarom contact op met Sparreo.

Het probleem

Lot had voor het eerst ingekocht bij haar leverancier in Portugal en merkte dat ze niet genoeg inzichtelijk had wanneer er inkomsten en uitgaven gedaan moesten worden. Er dreigde een acuut liquiditeitsprobleem omdat de omzet enkele maanden na de inkoop pas gaat lopen.

De oplossing

Financieel specialist Pieter Velings is samen met Lot aan de slag gegaan. De volgende acties zijn ondernomen:


Stap 1. Opstellen financieel plan

Aan het begin van het traject is een financieel plan opgesteld. Hier is exact inzichtelijk gemaakt hoe de geldstromen van het bedrijf de komende drie jaren verlopen. Al snel werd duidelijk dat er op de twee inkoopmomenten in het jaar een liquiditeitstekort ontstaat.

Stap 2. Inrichten boekhoudsysteem

We hebben het financieel plan gebruikt om concrete doelstellingen te formuleren. Lot heeft hierbij een stappenplan gemaakt waar ze altijd op kan terugvallen. We hebben gekeken naar oplossingen voor haar boekhouding en hebben geadviseerd om te gaan werken met een boekhoudsysteem. Met dit systeem kan ze nu haar daadwerkelijke resultaten naast de prognoses en doelstellingen leggen en hier direct op sturen.

Stap 3. Rekening courant faciliteit

Pieter en Lot hebben samen gekeken naar een manier om het liquiditeitstekort op te lossen. Lot had een optie om een onderhandse financiering bij een goede bekende af te sluiten, maar wilde liever kijken naar een oplossing in de markt. Vanwege de korte liquiditeitsbehoefte hebben we gekeken naar flexibele oplossingen. Uiteindelijk hebben we de betalingstermijn op de facturen van haar afnemers via factoring ingekort tot enkele dagen. Daarnaast is er een rekening courant faciliteit bij haar bank verkregen, waardoor ze in de moeilijke fases altijd financiële armslag heeft.

Behaalde resultaten

Er is grip op de financiële processen. Lot heeft overzicht en kan snel schakelen. Doordat haar boekhouding up to date is kan ze op elk moment haar financiële status bekijken.

Accountantskosten zijn met 27% gedaald. Ze hoeft minder beroep te doen op de accountant omdat ze zelf overzicht heeft.

Door meer ruimte in haar liquiditeit kon ze haar leveranciers sneller betalen. Hierdoor heeft ze een korting bedongen en is haar brutomarge van 47% gestegen naar 51%.

Lot heeft het gevoel meer in controle te zijn en ondanks de enorme groei in het bedrijf heeft ze haar financiën goed op orde.

Wil jij ook (meer) grip op je financiën en administratie?

Grip op je financiën in 4 stappen

Het groeigesprek in
3 stappen

Stap 1. Zorg voor een financieel plan waarmee je realtime inzicht hebt in je (toekomstige) geldstromen

Een goed plan bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

  • Een balans met je beoogde investeringen en financieringen
  • Een liquiditeitsbegroting waar je geldstromen perfect inzichtelijk zijn
  • Altijd een team van experts achter je

Stap 2. Zorg voor a la minute inzicht in je administratie

Zodra je het financieel plan hebt opgesteld is het zaak om het plan regelmatig te kunnen spiegelen met de realiteit. Het is daarom zaak om een boekhoudsysteem in te richten. Ook dien jij als ondernemer te weten hoe je uit dit systeem op elk moment de huidige resultaten kunt halen. Dit geeft je de kans om op elk moment te schakelen.

Stap 3. Durf beslissingen te nemen

Op het moment dat je de planning en de realiteit inzichtelijk hebt is het tijd om te gaan schakelen. Moet je de beoogde financiering gaan aantrekken? Is het tijd om die nieuwe medewerker aan te nemen. Wordt het niet eens tijd om contact op te nemen met de huurbaas of die leverancier om over de prijs te onderhandelen?

Stap 4. Onderneem!

Op het moment dat je financiële processen zijn ingeregeld en er voldoende financiële ruimte is gecreëerd kan jij lekker verder met de reden dat jij bent gaan ondernemen! Zet je marketingstrategie op een rij en ga op zoek naar die ideale klant!


Heb jij hulp nodig bij de financiële processen? Is er behoefte aan meer liquiditeit of is er gebrek aan inzicht en lukt het daarom niet om concrete doelstellingen te formuleren en te behalen? Neem dan contact met ons op.

Ben jij klaar om te groeien? Plan een groeigesprek